Historie

Dům byl postaven asi v roce 1900 a restaurace zde byla od počátku názvem "Restaurace u lip".V domě byl v 1.patře taneční sál ve kterém také cvičili sokolové.Vnynějším salonku byla spolková místnost využívaná pro schůze a jiné akce spolků.Nejznámější byl spolek K.H Borovského.V roce 1952 byla restaurace násilně uzavřena.Otevřena byla opět v roce 1992 pod nynějším názvem.

Na fotografii je pan František Hertl (Dědeček dnešního provozovatele)Hertlova restaurace u lip

František Hertl (Dědeček dnešního vedoucího)